Jak se věci mají

Galeri Půda, Jihlava


Naše činy se zdají být analogové a možná takové i jsou, ve svých důsledcích jsou ale digitální. Plují zvukovou trajektorií, posunkem diktují směr, spádem i líným tokem budují skladbu, kompozici.