Dlouho, dlouho nic
Když forma, obal, postrádá obsah sobě vlastní, slouží pouze na ohraničení prázdna uvnitř. Anebo na přítomnost prázdna poukazuje. Absence artefaktu, prázdno a forma, která definuje a určuje jeho následnou podobu. Hranici.

Divák je vystaven situaci, kdy v důsledku své dosavadní zkušenosti předpokládá, očekává, jistý výsledek. Především výsledek tvůrčího procesu. Předpoklad, že obal v sobě zákonitě skrývá svůj obsah, předpoklad, že akce ve svém závěru spěje k pointě.

Dlouho dlouho nic.