Školní poznámky
Projekt vyplynul ze situace, ve které jsme se jako stážistky na Fakultě výtvarných umění ocitly. Časosběrná instalace reflektuje aktuální dění v ateliéru Malba II., pojednává o jeho charakteru, směrování, atmosféře. V každou středu, v den ateliérové schůzky, si vybíráme podstatné, zásadní momenty, které následně vlastní interpretací zhmotňujeme do podoby objektu. Postupným hromaděním objektů, poliček, vzniká jakýsi “obraz“ ateliéru, mimo ateliér. Nabízíme kolemjdoucímu možnost nahlédnout do jeho zákoutí, přičemž naší snahou není citování představ a vizí vedoucích pedagogů, ale pokus o reflexi ateliéru jako celku. Počet poliček není omezený počtem ateliérových schůzek. Instalace je pojata svobodně, neklademe si omezení volbou média, počtem ani rozměrem. Jediné omezení spočívá v týdenním časovém intervalu.