Bod

Galerie Anne Frank Memorial, Brno


Bod, ve smyslu prúsečníka dvou přímek v prostoru. Prúnik dvou křivek nebo křivky a plochy. Bod, jako základní pojem. Když levá a pravá si vyrazí vstříc, ve spleti chaosú vzniká tečka. Záchytný bod sloužící jako pevné východisko. Co vzniká když se potkávají dvě reality? Realita nová?