Podmalba

Galerie Ars, Brno

 Instalaci tvoří série maloformátových maleb, příznačných hravostí a bezprostředností, které jsou dokladem letní gastarbeiterské Odyssey. Podstatnou složkou instalace je rovněž prázdná stěna – pole pro „skutečnou, hodnotnou, velkoformátovou“ malbu. Zůstává otázka, jestli je umístnění našich prací, které se ocitají v meziprostoru (stěna-podlaha), dokladem jejich přízemní polohy?